2011: Erik Carlsson

2011: Erik Carlsson

Publicerad: tors, 2011-12-15 23:20

Lust 2011// Avlägsna musiken ifrån kultur och historia. Arbeta med ljud i rå form. Göra musiken fysiskt kännbar. Frysa små öppna ytor i stora 3dimensionella fält. Fokus på ett djupdimensionellt lyssnande. Långa förlopp, subtila lager, abrupta tystnader/dynamiker, extrema frekvenser. Musik som med få medel tränger igenom, musik som ställer om perception utan intellektuell bearbetning. Det ickenarrativa, ickekontextuella. Att stanna, tappa fokus, vila, bli överraskad, lyssna, arbeta. Varför upplevs musiken påtagligt fysiskt när dynamiken är så låg? Vem/vad klingar samtidigt, är det viktigt att veta exakt eller – acceptera en klang? Varifrån kommer ljuden, och vilken riktning har dem? Kan två övertonserier bilda en tredje parallellt samtidigt som de andra två fortfarande hörs? Kan ett högt tempo sudda ut rytmik? Kan man ta med ett rum in i ett annat rum? Varför funkar det inte att improvisera när jag försöker förhålla mig till något rådande? Är jag utan intellekt då jag har svårt att uppleva musik på något annat sätt än det taktila - musik som fysisk beröring? Handlar det om något mystiskt/magiskt eller bara kulturella begränsningar? Är kulturen i sig ett hinder i strävan efter materialet. Materialet som är så pass starkt att det inte är i behov av någon kultur, kunskap, trend, eller berättelse. Materialet som kan stå där alldeles stilla och sär utan kontext? Var finns tystnad? //
Längtan 2012// Det finns en tid då vi inte längre tar varje chans att fronta vårt CV. Då vi inte föder vårt narcissistiska behov av karriär. Då vi ser att vi behöver alla. Då vi pratar om vår musik istället för ytan och credden omkring den. En tid då vi lyfter varandra, helt utan stjärnstatus eller hierarkier. Då vi premierar mjuka sköra värden som obestämdhet, öppen osäkerhet, tvivel, och till och med töntighet. I den tiden kan alla bortkomna fantastiska typer göra ny spännande musik. Misstag får göras om och om igen. Då finns inga förutbestämda resultat. Vi vet inte längre att en ensemble kommer bli fantastisk för att ”stjärnorna” ingår, det finns till och med en risk att det blir platt fall. Vi försöker inte längre utan gör. Denna tid heter 2012.//
Lyssna. Bestäm inte. Hoppa över karriären och fokusera på musiken. Tro på att människor är mycket mer intresserade av musik än maktposition. Skit i makt i alla former, respektera aldrig makt. Försök att släppa idén om en stark image och ett territorium att försvara vid alla tillfällen. Försök att lyssna. Vi kanske inte vet någonting? Framförallt; förstå att ingen står över någon eller under någon på något sätt någonsin. Det kommer att kräva mycket av oss, men jag tror på 2012 och hoppas att du gör det också. //Erik//

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry