2013 : Emil Strandberg

2013 : Emil Strandberg

2013 : Emil Strandberg

Publicerad: tors, 2013-12-19 16:58

À propos (nyårsmanifest):

Jag skönjer en trend av större ensembler i stockholmsk jazz/impro. Kanske är det just en trend, kanske ett tecken i tiden. Det rådande politiska klimatet när antagligen ett behov av större gemenskaper, av att få känna tillhörighet. Det är en sammanhållning som behövs. Vi musiker ger makt åt politiker, konsertarrangörer och skribenter genom att betrakta/uppfatta/behandla dem som ovanför oss i hierarkin fast de sällan kan mäta sig med oss ifråga om hängivenhet, seriositet eller kunskaper. Naturligtvis har de viss makt över vår situation, men jag tror att denna hållning skadar vår stolthet. Vi kan inte bara ge vår kärlek ovillkorligt; de måste anstränga sig själva, efterforska, reflektera. Varför är det så sällan de hör av sig på eget initiativ? (Det här kanske mest handlar om mitt eget behov av kärlek – vem längtar inte efter kärlek – men hur jag än gör talar jag ur min egen psykiska konstitution. Hursomhelst.) Jag söker samhörighet för fortsatta höga konstnärliga krav och sträng arbetsdisciplin. Inte sänka kraven på den musikaliska tankeförmågan, inte ge efter för medelmåttighet: ibland leder den positiva attityden till en viss undfallenhet i vår sfär för att vi tycker att något är bättre än inget. Vi ska fortsätta försöka tänka självständigt+göra det bästa och mest riktiga med våra kunskaper. Vi ska odla vår kritiska blick och uthållighet i arbetet. &c.

Emil Strandberg

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry