2014 : Kim Myhr

2014 : Kim Myhr

Konserter med Mural + Bjørgeengen. Foto: Alf Solbakken

2014 : Kim Myhr

Martin, Tor, Klaus, Kari, Morten, Kim, Jenny, Rhodri, Michael, Espen, Jim, Eivind og Christian utenfor Rainbow studio i august. Foto: André Løyning

2014 : Kim Myhr

On the Moon and the Day After med Scavetta/Wee.

2014 : Kim Myhr

2014 : Kim Myhr

Publicerad: fre, 2014-12-19 11:51

Det musikalske året 2014 besto av et ganske stort antall solokonserter, gjenopptakelse av mitt og Jenny Hvals prosjekt med Trondheim Jazzorkester, fire timer lange konserter med Mural og videokunstner Kjell Bjørgeengen, og turnéer med The New Songs, Circadia og dansekompaniet Wee.

Likevel var det mest tidkrevende arbeidet i 2014 fullføringen av masteroppgaven min Mot en egalitær musikkform, enkelt fortalt en undersøkelse av improvisasjonsmusikkens sosiale struktureringsform. I de siste månedene fram til innlevering i august, satt jeg foran datamaskinen fra morgen til kveld for å skrive ferdig; en av de mest utfordrende prosessene jeg har vært gjennom.

Masterarbeidet var i stor grad en analyse av egen arbeidsform. Jeg er generelt ikke så interessert i improvisasjon som en frihetstilstand, men heller hvordan man som et improviserende band strukturer musikken over lengre tid. Denne spesifikke måten å arbeide på, som er en musikalsk forsoning mellom kollektiv identitet og individuell kapasitet, har vært veldig interessant å undersøke nærmere.

Iløpet av våren hadde jeg mange samtaler med min veileder Mia Göran samt min nære musikalske kompanjong i Australia, Jim Denley. Disse samtalene var utrolig inspirerende, og vil for min del sitte igjen som noen av de viktigste øyeblikkene i 2014.

Etter intens metabetraktning av eget kunstneriske virke gjennom masterarbeidet i 2014, ser jeg fram til et skapende år i 2015.


For de som skulle være interessert i å lese hva jeg skrev om, ligger avhandlingen ute her.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry