2014 : Sten Sandell

2014 : Sten Sandell

Sten Sandell. Foto: Heiko Purnhagen

2014 : Sten Sandell

Publicerad: sön, 2014-12-21 15:37

om musik


med blottställandet som redskap i att komma vidare genom lagren av ogenomtränglighet; att rensa. att lägga till. att dra ifrån, i redan lagda lager. att skapa reda. det redan upprivna blir återskapat. blir sammanfört igen. komposit. komposterat. att skapa åter en åder. i lager. överlagringar blir. detta skenbart ogenomträngliga. detta solida material som ständigt uppluckras. sväller upp. faller isär. torkar ut. flagnar. hittar nya bindemedel. fuktig akustik binder och blandar samman. ihopfogar. muterar i nya kombinationer. manipulerar. drar samman. sträckningar som blir förskjutningar. förväxlingar uppstår. förvirringar. i sammansvärjningen blottställs det kommande blottlagda.ut från någonting till ingenting
                  det kommande före
                                    innan utplånandet
                                                      när allt planar ut
mot                                                                        ingenderamed hopp om att tjugohundrafemton blir ett år där ett kritiskt reflekterande blir mer tongivande inom konstformen musik.


sten sandell 2014

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry