Soundofmusic lägger ned

Soundofmusic lägger ned

Publicerad: fre, 2016-07-01 15:02

Vad händer med Soundofmusic? Detta händer: vi lägger ned. Efter 10 år och tusentals artiklar och recensioner är det dags att skriva slutorden. 


När vi startade sajten Soundofmusic i november 2005 var det av både lust och nöd. Vi var några personer runt om i landet som regelbundet skrev i dagstidningar om ny och experimentell musik. Men recensionsutrymmena började krympa och redaktionerna prutade alltmer på sitt bevakningsuppdrag.
Samtidigt hände mycket spännande i musiken, inte minst inom electronica och improv, som vi ville berätta om. Så med goda vänners hjälp byggde vi en enkel sajt. Den växte. Och växte. Vi byggde om och blev proffsigare. Med högre utgivningstakt och ökad kvalitet fick vår kulturtidskrift snart statligt verksamhetsstöd. Även det ökade, med toppnoteringen 125 000 kr, ända tills bidraget för två år sedan gick ned till 50 000. I fjol drogs stödet helt in.

Kärnan i Soundofmusic har alltid varit att skriva om det vi älskar. Uppdraget har inte, som i en dagstidning, varit att agera gatekeeper för all slags musik. Istället har vi velat spegla och stödja den musik som vi själva velat berätta om. Vi har hållit oss till att skriva på svenska, även om det hade varit smart att söka en internationell läsekrets. Den bredd och uthållighet som Soundofmusic haft finns det inte många sajter som kan uppvisa, i vart fall inte med samma inriktning.
Det började alltså ur en kärlek till musiken och ett behov av att berätta. 2008 bildade vi den ideella föreningen Soundofmusic för att, som andra kulturtidskrifter, kunna söka offentligt stöd. Pengarna har gått till utveckling av sajten, ett minimalt redaktörsarvode och lite slantar för böcker och skivor. Att inte kunna avlöna skribenter för deras arbete har inte direkt ökat inflödet av nya röster, men många har ändå frikostigt bidragit. Ett speciellt ”fönster” har varit Soundomusics årstexter där inbjudna musiker och tonsättare skrivit om musikåret som gått. De texterna har fungerat både som magneter för sajten och informationsspridare för utövarna, ett slags dubbelriktning vi tror gynnar musiklivet. Den som ger ut kassetter eller giggar för ett tiotal lider sällan av för mycket medieuppmärksamhet.
Recensionerna har varit hjärtat i Soundofmusics utgivning. Det har blivit tusentals recensioner genom åren, och även många konsertrecensioner, essäer och skivgenomgångar. Vi har gjort ett drygt 60-tal radioprogram. Med sajten som bas har vi försökt att sprida ny musik och ge historiska perspektiv till framväxten av scener och uttryck. I det väldiga SOM-arkivet (cirka 17 000 sidor finns tillgängliga på sajten) finns mycket att (åter)upptäcka.

Det indragna bidraget från Kulturrådet är en starkt bidragande orsak till att Soundofmusic nu lägger ned. Att vara redaktör för en sajt som Soundofmusic är tidskrävande och när vi nu inte kan betala ens en symbolisk summa i arvode för det arbetet är det ohållbart att fortsätta. Vi hade en tillfällig svacka, men överhuvudtaget tycks Kulturrådet tro att bara för att man driver en nättidning så behöver man inte stöd i samma omfattning som när man driver en papperstidning. Visst, tryck- och distributionskostnaderna har man inte, men å andra sidan har man inte prenumerations- och annonsintäkterna heller. Kostnaden för redaktör och skribenter är faktiskt lika stora. Och att vi har haft en sådan uthållighet är mycket tack vare drivande redaktörer, först i Magnus Nygren under många år, sedan i Johan Redin en period och under de senaste åren Joacim Nyberg. Sajten hade heller inte funnits utan webbmaster Fredric Bergström.  
I redaktionen finns det olika åsikter och meningar, men vi är överens om att sajten efter tio års verksamhet med höga ambitioner inte kan fortleva utan åtminstone någon form av arvodering. Så istället för att pruta på kvaliteten eller släpa vidare på en alltmer tekniskt sliten sajt väljer vi att sätta punkt.

Innan vi släcker redaktionslampan för sista gången tänker vi samla ihop minnesvärda texter från Soundofmusic under åren och publicera dem i bokform. För en redaktion som skrivit för nätet är det lite som en dröm att komma ut på papper. Så vi slutar, efter ett decennielångt publicistiskt äventyr för musikens skull, i det positiva. Soundofmusic kom fantastiskt nog så här långt; nu får annat ta vid.

Tack till alla som medverkat genom åren!

Styrelsen för Soundofmusic
Jens Holmberg, Mattias Jonsson, Martin PM Jönsson, Thomas Millroth, Joacim Nyberg, Magnus Nygren, Daniel "Tatti" Persson, Johan Redin, Sven Rånlund, Kristoffer Westin och Elena Wolay

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry