Empreintes Digitales

Firmament
Empreintes DIGITALes IMED 15131
Av: Kristoffer Westin

Stockhausen-adepten Hans Tutschku ger ett omväxlande och högintressant program på sitt senaste album Firmament. Över CD:ns tre kompositioner tar vi del av en fantasieggande elektroakustisk musik av mycket självständigt slag >>>

 
Allusions sonores
Empreintes Digitales IMED 13122
Av: Kristoffer Westin

Från lysande till mediokert – David Berezan är en skicklig ljudkonstnär som vacklar mellan konstnärlig finess och vacker yta >>>

 
Formes Audibles
Empreintes Digitales IMED12117
Av: Magnus Nygren

Med sex skilda stycken på Formes Audibles visar den brittiska kompositören Manuella Blackburn fantasi i sitt val av ljudkällor. Hemmets på- och av-knappar, kökets utensilier, fältinspelningar, men också utvalda instrument som gitarr, slagverket cajón och traditionella japanska instrument blir utgångspunkter i hennes akusmatiska kompositioner >>>

 
Topographies
Empreintes DIGITALes, IMED 13121
Av: Kristoffer Westin

En form av bio-för-örat är kanadensaren Martin Bédard nyutgivna skiva på det elektroakustiska bolaget Empreintes Digitales. Bland annat har han hämtat ljud från fängelseceller >>>

 
Mâts
Empreintes digitales 0785
Av: Thomas Millroth

Nutida spännande musik för tonband. Välformulerat och genomarbetat >>>

 
Chroniques d'une séduction
Empreintes Digitales IMED 0897
Av: Johan Redin
(nutida)

Den kanadensiska elektroakustiska tonsättaren Jacques Tremblay har sammanställt en svit av tre verk som kretsar kring temat minne och ”annanhet” (otherness). Resultet är både lekfullt och obehagligt >>>

 

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry