Björk: Biophilia

Björk
Biophilia
One Little Indian & Polydor 2777665

Av: Tobias Norström

Publicerad: ons, 2011-10-19 18:58

Björks musik har för mig alltid framstått som en speciell plats. Ett mellanland av oöverskådlig grönska där egensinniga experiment möter popens enkelhet. Det är en plats som Björk behärskar, en av henne själv definierad tillvaro där precis vad som helst verkar vara möjligt. I och med Biophilia är det även möjligt att besöka denna existens för andra personer än Björk, åtminstone i en virtuell utformning. Det är en utveckling och ett sätt att öppna upp musiken i en ytterligare kreativ riktning. Till sitt nya album har Björk nämligen låtit utveckla en egen galax i app-form. Det är ett format som gynnar och höjer musiken på ett lika intellektuellt som emotionellt plan. Albumet tar form som en galax där lyssnaren/användaren tillåts besöka olika världar med tematiskt utformad estetik. Första singeln "Crystaline" vecklar ut sig likt en tunnel i vilken kristaller samlas in i samklang med Björks musik.

Och app-utvecklandet tycks även ha färgat skivans musikaliska dimensioner. Här används bland annat speciellt utvecklade instrument – vissa i fysisk form andra som musikaliska appar till ipad och iphone. På så vis korrelerar musiken med en estetisk helhet. Den bildas likt en kreativ helhet där visuella miljöer är oskiljaktiga från musikaliska kreationer. Det spretar, i högst positiv mening, åt olika håll med drum'n'bass takter, orkestreringar, organiska orglar och digitala ljud. Ständigt med Björks karaktäristiska röst och särpräglade uttryck som sammanhållande enhet. Vissa låtar kopplar ett lågmält, jordnära grepp (som den finstämda "Virus") medan andra arbetar med mer galaktiskt storslagna tongångar (med exempel i "Dark Matter" och "Cosmogony").

Det är i flera avseenden triumf för albumformeln. Ett bevis för hur värdefullt arbetet med en helhet är i ett musikklimat där format och medium inte längre spelar någon roll. Det känns även typiskt att det är Björk som visar vägen för vad albumformeln har möjlighet att vara. Medan andra band skickar med en tillhörande tidning med nya skivan, eller en signerad samlarbild i begränsad upplaga, bygger Björk bokstavligt talat vidare på sin speciella plats. Hon utvecklar sin värld och bryter ny mark, lika mycket i musikalisk som estetisk bemärkelse. Detta är ett gesamtkunstwerk för det nya millenniet, och Björk känns med ens lika aktuell och intressant som för 10, 15 eller 20 år sedan.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry