Bruce Gilbert and BAW Diluvial

Bruce Gilbert and BAW
Diluvial
Touch TO:87

Av: Mats Almegård

Publicerad: tors, 2013-09-05 13:36

Diluvial är mer än en titel. Det är även en programförklaring. För här handlar det uteslutande om vilken effekt den globala uppvärmningen har på vår jord, framförallt när det handlar om vad den gör med havet och vattnet. Att isarna smälter och att havsytan höjs varje år verkar vi människor ha accepterat. Den här skivan tonsätter den stoiskt lugna, lätt uppgivna stämning som många intagit. Det är ingen protestskiva som uppmanar till aktion – ut på havet och kapa fartyg! Nej, inget sånt. Snarare melankoliska stycken av gråblå elektronik som blandas med ljudinspelningar från havet (stränder i Suffolk) och storstaden (London).

I enlighet med skapelseberättelsen fick det bli sju musikstycken motsvarande veckans sju dagar. Efter att fältinspelningarna var gjorda ägnade Bruce Gilbert och David Crawforth sju veckor åt att spela in den elektroniska stommen.

Detta kunde som sagt vara en skiva med större dramatiska gester – det är vårt hav och våra liv! – det kombineras också med kristendomens skapelseberättelse – kan det bli mer storslaget? – men den saknar nästan helt stämningslägen i den stilen.

Försiktigt klingar den elektroniska väven ut ur maskinerna. Den sveper stillsamt, smått hotfullt ut ur högtalarna. Vatten porlar, man anar en våg skvalpa i bakgrunden. Det är en nödvändig och fascinerande kommentar till ett stort världsproblem. Utan att för den skull bli för självmedveten och uppblåst.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry