Carl Michael von Hausswolff Topophonic Models

Carl Michael von Hausswolff
Topophonic Models
Feld 004

Av: Magnus Nygren

Publicerad: lör, 2010-01-09 21:55

På ”Topophonic Models” fortsätter konstnären/musikern Carl Michael von Hausswolff att med ljud utforska begrepp som urbanisering, arkitektur, geografiska platser och människors frånvaro samt inverkan på dessa. Sex kompositioner där titlar som ”Empty Oilfield”, ”Delta Overview” och ”Distant Skyline” ger en viss vägledning.

Om ljuden som används härstammar från dessa ”platser” framgår inte, och spelar inte heller så stor roll. Snarare byggs den minimalistiska musiken upp av stämningslägen där den avgörande betydelsen är de elektroniska ljudens sammansättning och densitet. Likt Phill Niblock använder von Hausswolff droner som effektivt fyller upp ljudrummet med sitt ihållande vibrerande och sin meditativa karaktär.

Men medan jag finner ett stort innehåll i Niblocks droner, ger mig von Hausswolff känslan av tomhet. Inte ur en negativ aspekt, snarare fylls jag av fascination av frusna ögonblick, av det övergivna. Från någonstans dyker tanken upp om hur allt fortgår utan människans närvaro, oavsett om det handlar om miljöer skapade av människan eller inte.

Strukturellt finns det stora likheter mellan de sex kompositionerna som alla klockar in kring sju minuter och är inspelade 2005 i Stockholm. Utdragna droner utan större förändring, men där en puls blir mer eller mindre tydlig. Över det vissa andra inslag, men de är både få och små. Den avgörande skillnaden mellan kompositionerna finns istället i dronernas färger, från något mörkare till de mer kliniskt ljusa, som i ”Horizon/Plateaux” där de två parallella dronerna antar enerverande ljud.

von Hausswolff har givit ut en lång rad skivor. Jag har endast hört ett fåtal, men allt det jag hört genomsyras av en konstnärlig kompromisslöshet jag finner väldigt tilltalande. Även om mitt bestående intryck av ”Topophonic Models” är tomhet, så är det en talande tomhet som förmedlas väldigt precist.

(Publicerad 2007)

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry