Christian Kobi – Raw lines

Christian Kobi
Raw lines
BDTA XIII

Av: Kristoffer Westin

Publicerad: tors, 2014-03-06 03:09

Raw lines är ett lovvärt litet album bestående av fem studier i okonventionella speltekniker på sopran- och tenorsaxofon. Vi befinner oss någonstans i gränslandet mellan improvisation och komposition, kanske med tyngdpunkten på den förra metoden. Medels mikrofoner på nära avstånd och/eller kontaktmickar, får de många och märkliga ljuden – som ofta är svåra att härleda till sin källa – en elektrisk karaktär. I de två första styckena samsas percussiva ljud i olika färger med vind och deliriesmackningar, där det mest intressanta uppenbarar sig i de dynamiska sprången som sammanfaller med olika klangfärger.

Tredje delen tar avstamp i råa linjer av tremolokaraktär, vilket sedermera övergår i distinkta vindljud med ett visst inslag av frekvenser i de övre registren. När vi når det fjärde spåret har de utdragna klangkomplexen reducerats till rena borduner genom rundgång; vad som är instrument respektive rundgång är emellertid svårbestämt. Medan de två första styckena tycks hämta sin grund i den fria europeiska impron, ger den senare delen av Raw lines intryck av ett blockbyggande av kompositorisk art. Sålunda blir den sista och kortaste delen en liten bastard i sitt krokiga gnisslande – inte olikt det okontrollerade pipande som uppstår då luften ur en ballong försiktigt släpps ut.

Albumet utmärker sig för ett lustfyllt prövande, som dock intresserar mest i termer av de första stapplande stegen. Skivan (CD-r) är begränsad i 122 ex – så agera först och tänk sedan.

Läs mer om:

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry