Daniel Menche

Daniel Menche
Marriage of Metals
Editons Mego (eMEGO174)

Av: Jens Holmberg

Publicerad: ons, 2013-06-12 22:55

För att kunna spela in Marriage of Metals fick den Portlandbaserade ljudkonstnären Daniel Menche tillgång till ensemblen The Venerable Showers of Beautys gamelanstudio på Lewis and Clark College. Ensemblen arbetar för att främja artistiskt utbyte mellan Java och Portland och förfogar över en gamelanstudio som tydligen är något alldeles extra. Det är inspelningar från dessa studiosessioner som utgör grunden till Marriage of Metals.

Genom två långa stycken utforskar Menche de indonesiska gongerna genom att i efterhand processa instrumentens akustiska klanger till elektriska, vilket innebär att han också utvidgar och omformar dess harmoniska djup. Det är ett intressant angreppssätt som berikar allt från de dovaste och längsta basklangerna till de grundaste och mest avhuggna. Menche låter sedan dessa motpoler smälta samman i cirkulära former och genom att låta både ljuden och vibrationerna från instrumenteten slå mot lyssnaren uppstår en meditativ rymd i glappet mellan stillhet och rörelse.

Menche visar återigen att han är mästare på att skapa statiska och färgrika atmosfärer och på Marriage of Metals både utvecklar och bevara han slagverkens karaktär på ett vördnadsfullt sätt. Det blir inte till en en exotisk utflykt i ett främmande lands kultur utan istället ett varsamt utforskande av instrumentets möjligheter. Att öppna studiodörrarna för Daniel Menches minimalistiska ögon visade sig vara ett lyckokast.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry