Elsa Justel Mâts Empreintes digitales

Elsa Justel
Mâts
Empreintes digitales 0785

Av: Thomas Millroth

Publicerad: tis, 2009-10-13 15:32

Kompositören Elsa Justel är född 1944 i Argentina, men verkar i Frankrike. Majoriteten av verken på CD:n är bandverk. Hennes attack är häftig, men framförallt är de ofta relativt korta styckena skimrande och skiftande. De är som ytor där hon lagt ner största mödan på de minsta bitarna. Varje detalj är genomarbetad, genomlyssnad och väl formulerad. Så fogas de samman till olika karaktärsstycken. Ljuden är lätta att föreställa sig i deras rika skiftningar som ekon av bilder. Och mycket riktigt läser jag på konvolutet, att hon också genomfört flera audiovisuella projekt. Dem blir jag nyfiken på. Flödet, rytmen, förändringarna, rörelsen kan påminna om videokonsten med alla sina oväntade språng, där ändå formerna hänger samman.

Styckena är tydligt komponerade, de har visserligen lätthet, men sällan en livekänsla. Allt är noga övervägt, avvägt. Planerat. Men här och där skjuter hon klanger, ljud som skaver och flyttar kompositionen litet ur spåret. Jag tänker mest på ”Midi de sable” som är skriven för blockflöjt, kontrabas, bassetthorn och bandkomposition. De övertonsrika akustiska instrumenten rör sig som i en annan värld mot bandets abstrakta klanger. Effekten blir förbluffande, ett slags kamp mellan attraktion och motstånd kring ett ständigt glapp.

(Publicerad 2008)

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry