Emptyset: Collapsed

Emptyset
Collapsed
Raster-Noton r-n 116

Av: Fredrik Nyberg

Publicerad: ons, 2012-11-21 23:43

Det är antagligen sant att jag så smått börjat tappa intresset för Raster-Notons ”unun-serie”, men då skall man också veta att min upptagenhet av densamma initialt och länge var stor. Jag gillade seriens strävan att få fatt på nytt syre i bolagets emellanåt väl minimala, väl genomtänkta koncept. Även stabila grundämnen mår bra av att störas. Av att blandas. Och av att ingå i nya – i det här sammanhanget mer klubb-inspirerade – sammansättningar.

Emptysets Collapsed består av fyra relativt korta spår som inte riktigt lyckas skapa sig en egen identitet i detta fortlöpande projekt. Unun skall när det gått i mål utgöras av nio vinylskivor. Collapsed är den sjätte utgåvan. Vänder man på siffran sex (6) blir det en nia (9). Och Nio baklänges blir oiN.

Titelspåret ligger först på B-sidan. Kompositionen börjar avvaktande och denna första sekvens utgör på så vis något av ett undantagstillstånd på skivan. Emptyset stammar från Bristol och består av James Ginzburg och Paul Purgas. En och en halv minut in i ”Collapsed” etableras en skitig och enkel rytmisk figur. Det brusar och fräser. Det låter lite för välbekant. Pan Sonic bildades sommaren 1993. Mika Vainos ep-skiva Vandal från 2009 utgör nummer fyra i unun-serien. Den ”består av fyra relativt korta spår”. Vandal betyder ”hänsynslös förstörare”. Kollaps betyder ”sammanbrott, hopfallande”. På Collapsed är - om man jämför med Vandal - tempot lägre. Framryckningen tycks ha stannat av. En ensam gestalt vandrar omkring i rasmassorna.

Ett kort moment cirka tre minuter in i det inledande, bästa och längsta spåret – kallat "Armature" – visar den strävan som kanske sammantaget ger syre åt projektet Emptyset. Då och där, det handlar om några få sekunder, ställs rytmerna och klingandet på sin spets. Och plötsligt tycks Collapsed inte längre utspela sig i imperfekt. Här blir också den en entropi som eftersträvas en realitet. För i övrigt måste Collapsed, för att vara en skiva som sägs undersöka de moment i vilka olika soniska strukturer destabiliseras, sägas vara en relativt välartad historia. Vandalen tycks ha lämnat brottsplatsen. Collapsed är sannerligen ingen dålig skiva. Inte heller är den i mina öron på något vis egentligen anmärkningsvärd. Snarare välgjord. Och mycket väl inpassade i den kontext unun-utgivningen upprättat. En vanlig (om än kort) dag på jobbet i Raster-Noton-fabriken.

Läs mer om:

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry