Geiger_Gathering 2009

Geiger
Gathering 2009
Geiger 200910082024

Av: Thomas Millroth

Publicerad: lör, 2009-10-24 11:28

Tolv spår med elva skilda artister, Axel Rudebeck, Christian Munthe, Dan Fröberg, Fredric J Bergström, Grafitta aka blue, Lars Carlsson, Mansoor Hosseini, Mattias Rickardsson, Nina de Heney, Sven Rånlund, Raum – och avslutningsvis ”all songs except 11 together at the same time”, vilket jag tycker mer är en festivaltanke än en musikalisk idé.

Naturligtvis är albumet skiftande. Därför är det ganska roligt att lyssna. Vid sådana här sammanställningar uppstår alltid ups and downs. Men här är det mest roande. Själva kasten mellan olika sorter är i sig ganska uppfriskande.

Från ett av de mer överrumplande numren, Munthes ”Blowing the wind no 8” till Fröbergs nästan litet för lekfulla ”Tea for tree” och sedan rakt in i Bergströms besvärjelseakt, det är ganska kul. Och jag måste fundera över Sven Rånlunds ”…and a1,1, 2, 3” för att förstå om det verkligen är en Fibonacciserie han byggt på.

Efter ett par lyssningar, som verkligen inte räcker, har ett par saker fastnat. Förstås ett solo av en av mina favoriter, Nina de Heney: visst känns det som en plötslig lättnad att höra spänstig, fysisk, rytmisk basfiol mitt i elektroniken. Annars klingar ännu Grafitta (sic!) aka blue med sitt maniskt magiska stycke.

En skiva att plocka bitar ur allteftersom andan faller på.

Läs mer om:

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry