Guy Reibel – Douze inventions en six modes de jeu

Guy Reibel
Douze inventions en six modes de jeu
Karl Records KR 028

Av: Kristoffer Westin

Publicerad: tors, 2015-12-17 19:10

Fransmannen Guy Reibel hör till de tunga namnen inom den elektroakustiska musiken. Han studerade komposition under Olivier Messiaen och anslöt sig tidigt till den musikaliska forskargruppen GRM (Groupe de Recherches Musicales), vilken leddes av den akusmatiska musikens fader, Pierre Schaeffer. Reibels elektroakustiska musik har dock hamnat lite i skymundan, emellertid inte av kvalitetsmässiga orsaker, ty han bör räknas bland de främsta. Skivutgåvorna är få, särskilt gällande bandmusiken, varibland de utomordentliga styckena ”Granulations-sillages” och ”Franges du signe” återutgavs på LP 2012 (Recollections GRM / Edition Mego). Men denna skiva liksom flera andra titlar är tyvärr utgångna. Förutsättningarna är med andra ord allt annat än goda.

Härmed har Karl Records gjort en strålande insats genom att publicera ett tidigare outgivet verk: ”Douze inventions en six modes de jeu” från 1979. Och vilket stycke! Trots en synnerligen begränsad ljudpalett, åstadkommer Reibel något alldeles utomordentligt. Det är en förbluffande rå klangkonst som växer från fixerad till levande. Faktum är att fyra av verkets delar har spelats in live av Trio Instrumental Électroacoustique (Laurent Cuniot, Denis Dufour, Yann Geslin), men även studioupptagningarna bär på en närvarande och livaktig kraft, som i förstone förknippas med levande musik på scenen.

Nyckeln torde vara enkelheten. Gesterna är häftiga, rentav överrumplande, och klangen kraftig, omedelbar och rå. Avstånden är långa till den finmejslade och välbalanserade elektroakustiska musik som utvecklades under 1980-talet. Återkommande slås jag av styckets omedelbara verkningskrafter, som placerar det närmare instrumental musik än fixerad bandmusik. Vi upplever ett här och nu inte olikt den fria improvisationen, varunder lyssnaren känner en särskild resonans med ljud, gester och förvecklingar. Dessutom är musiken lika aktuell då som nu. Douze inventions en six modes de jeu är en viktig utgåva och vi kan med denna hoppas att Reibels musik tillgängliggörs flitigare framöver.

Läs mer om:

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry