Jana Winderen Heated

Jana Winderen
Heated: Live In Japan
Touch Tone 36

Av: Magnus Nygren

Publicerad: tis, 2009-09-29 14:50

Norska Jana Winderen drar ner oss på de musikaliska djupen när hon på ”Heated” spelar upp 26 och en halv minuter hämtade från haven vid Grönland, Island och Norge. Likt en Chris Watson, fast under ytan, hittar hon extremt spännade ljud från okända världar. På detaljnivå bubblar det, is knakar, vågor sköljer med mera, men det innefattar också okända ljud, omöjliga att härleda eftersom min kunskap om denna ljudvärld är så liten. Dock är det de bakomliggande ljuden som är de mest intressanta – ljuden av havens storhet, av det okända och av det mystiska. Långt i fjärran dova rörelser som fortplantar sig i havets vidunderliga resonanslåda. Kanske är det glaciärer som kalvar långt, långt bort? Eller så är det små ljud som Winderen förstärkt och lyft fram? Jag vet inte. I vilket fall är det en högst fascinerande lyssning.

Inspelningarna är gjorda framförallt med hydrofoner, men också med mikrofoner. Alltså både under och ovan ytan. Det är inte en musik som definieras av tvära kast, ljuden från fjärran är naturligtvis omgärdade av vatten och har en abstrakt karaktär. De konkreta, näraliggande ljuden å sin sida är fastare och mer direkta, men inte heller de är omvälvande eller tvära. Istället handlar det om vardande, ljuden är, så som de är i sin naturliga form. Här behövs inga ljudliga revolutioner, det är spännande och storartat som det är.

Av vad jag förstår är alla ljud fältinspelningar. Däremot är ljuden bearbetade, faktiskt är stycket en live-improvisation som uppfördes i Tokyo i oktober förra året och ingick som en del i ”Norwegian Music Today”. Men bearbetningen ligger inte i att ljuden körts genom filter och annat som förvrängt dem utan i ljudens organisering. Flera ljud ligger lager och de kommer och går (långsamt) i ljudbilden. Det finns en kompositorisk känsla i stycket. Jag får för mig att de konkreta ljuden sakta reser sig ur vattnet; från att ha befunnit sig strax under ytan i inledningen träder de upp för att i slutet omfatta vågor mot strand, vind och sjöfågel. En liten förflyttning, men med stor innebörd.

Lika spännande som det är att lyssna på ”Heated”, Winderens cd-debut efter en sjutumsvinyl på amerikanska Autofact 2008, är det att fundera på hur hon ska ta detta vidare. Det är inte helt enkelt. Men jag är redan nyfiken.

Läs mer om:

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry