Lars Carlsson Laplaces Demon Electronica

Lars Carlsson
Laplaces Demon Electronica
Firework Edition FER 1095

Av: Mats Almegård

Publicerad: fre, 2012-01-27 01:43

Lars Carlsson lär ha fått idén till Laplaces Demon Electronica efter att ha tryckt på slumpknappen i ett mjukvarulexikon. Efter några tryck uppenbarade sig sökordet ”Laplaces Demon”. Artikeln fascinerade Lars Carlsson så djupt, att han inte enbart bestämde sig för att göra musik av sökbegreppet utan rent av ville göra musik som bevisade det felaktiga i Pierre Simon de LaPlaces antagande om ett högre hypotetiskt intellekt som förutspått alla händelser. För Carlsson blev detta impulsen att göra musik som flödade som partiklar och som skulle vara omöjlig att förutspå.

Några av de 21 spåren på Laplaces Demon Electronica har också något oförutsägbart över sig. De 21 styckena hänger ihop som delar i en större komposition, i många fall är de totalt underordnade den övre strukturen. Ibland sticker de iväg på egen hand och ger just den oväntade rörelsen, eller tvära kastet. Som i "Chronic Menstruation" (vilket låter som ett mycket påfrestande tillstånd) där Carlsson först etablerar en puls av sprakande elektronik som inte skulle skämmas för sig på, säg Raster-Noton. Mot slutet av spåret övergår han till någon slags baktakt. Det låter som ruskigt avskalad och superelektronisk reggae. Bara för att glida över i "Terra Trash (toLD tErrorism)" som river upp alla rytmer för att hänge sig åt klassiskt industri/noise-gnissel.

Att Laplaces Demon Electronica är skapad med elektroniska verktyg är minst sagt tydligt. Materialet på detta album verkar ha tillkommit som en förälskad hyllning till de knastrande, sprakande, fräsande och brummande ljud som finns i de små processorerna och microchipen. När det industriella brakar igång kan man föreställa sig hur koppartrådarna vrider sig mot varandra med avgrundsvrålande gnissel som följd. Detta album är starkt besläktat med Mattias Petersson och Carl Michael von Hausswolffs respektive Ström-album, liksom med artister som Pomassl och Cindytalk.

Men det står starkt och stort på egna ben. En uppfriskande kaskad elektroniska ljud för den som vill slå Pierre Simon de LaPlace och hans teorier om alltings förutsägbarhet på fingrarna.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry