Loren Chasse Footpath

Loren Chasse
The Footpath
Naturestrip NS3007

Av: Mats Gustafsson

Publicerad: tis, 2009-09-29 21:05

Jewelled Antler-kollektivet hade aldrig varit detsamma utan Loren Chasse. Hans bidrag till band såsom The Blithe Sons, Thuja, The Franciscan Hobbies, The Child Readers och inte minst Of har alla format vad som kommit att karaktärisera detta begrepp. Att analysera betydelsen av Jewelled Antler för hela vågen av folkdoftande experimentalism skulle kräva en egen artikel vilket inte minst visat sig i hur många artister som anger Jewelled Antler som en tidig inspirationskälla. Nyhetens behag må vara över men eftersom Loren Chasse sällan står stilla är alla skivsläpp innehållandes hans namn av stort intresse.

”The Footpath” är inget undantag från den regeln och likt tidigare soloplattor är den aningen mer experimentell än det han skapar tillsammans med andra. Den ljudmässiga förlängningen av grova gruskorn som gnids mot varandra färgas av fältinspelningar lånade direkt från skogar och ängar, ljudfragment från storstadens brusiga urbanitet och av situationer där människans hand vördsamt möter naturens prakt. Chasse använder inga yviga gester, utan målar snarare sin musik med långa utdragna penseldrag. Hans utslitna pensel spretar dock försiktigt åt flera håll vilket gör denna organiska skapelse påfallande detaljrik. ”The Footpath” är verkligen ingenting för den som är otålig men alla andra rekommenderas varmt att dyka djupt ner i Chasses varma om än utmanande ljudvärld.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry