Magnus Granberg – Would fall from the sky, would wither and die

Magnus Granberg
Would fall from the sky, would wither and die
Another Timbre at84

Av: Kristoffer Westin

Publicerad: mån, 2015-05-04 21:51

Efter två rosade album med Skogen, har Magnus Granberg valt ut en ny ensemble till sin senaste komposition och skiva, Would fall from the sky, would wither and die. Visserligen är det endast pianisten Kristine Scholz som är ny i sammanhanget, medan resterande ingår sedan tidigare i ensemblen Skogen. Skuggorna och ljuset, vilket är namnet på den nya konstellationen, består av Granberg själv på klarinett tillsammans med Scholz, preparerat piano; Anna Lindal, violin; Erik Carlsson, slagverk; samt Leo Svensson Sander, cello. Med andra ord ges kompositionen i ett helt akustiskt framförande, vilket skiljer sig från de två tidigare albumen på Another Timbre, där elektronik istället användes flitigt.

Ett utmärkande drag för Granbergs kompositionsteknik är att han bearbetar andra tonsättares partitur intill oigenkännlighet, vilket även gäller Would fall from the sky... Förfarandet som sådant kan förmodligen härledas till Duchamps ready-mades och tillägget av en attiralj som mustaschen på Mona Lisa, eller Robert Rauschenbergs negation av samma slags process i ”Erased de Kooning drawing”. På det musikaliska området torde förlagan vara John Cages ”Cheap Imitation”, där amerikanen har bearbetat Erik Saties ”Socrate”.

Även om tekniken förmodligen har hämtats från Cage, tycks Granberg befinna sig närmare Morton Feldman, åtminstone i termer av ett personligt uttryck. Dessutom lutar sig den unga svenska tonsättaren även mot improvisationen, vilket innebär att de individuella musikerna ges mycket utrymme. Upplevelsen landar sålunda någonstans mellan Cages preparerade pianostycken, liksom sena nummerstycken, men även den sene Feldman (dedikationsstyckena) och gruppimprovisationens klangsökare i AMM:s skola. Dramatiken överlämnas vidare till oss att skapa, vilket också rimmar väl med ovannämnda amerikaner och engelsmän.

Gesterna är ofta dämpade och försiktiga, medan Scholz tillför en mer variationsrik dynamik. Hennes anslag på den preparerade flygeln är stundtals dramatiskt laddade och bär vidare spår av modernistisk vältalighet, vilket kan förklaras av hennes långa erfarenhet av den skrivna 1900-talsmusiken. Likaså slagverkaren Erik Carlsson vågar beträffande dynamiska accenter och hans initiativ känns dessutom alltid synnerligen motiverade.

Liksom Scholz har även violinisten Anna Lindal en gedigen bakgrund inom den noterade musiken, men till skillnad från sin något äldre kollega intar Lindal en mer reserverad position. Hennes många framföranden av Cages ekvilibristiska flageolettprövning ”One10” ekar stundtals, medan hon liksom cellisten Leo Svensson Sander sällan utmärker sig särskilt beträffande individuella prestationer. Det är emellertid inte ett negativt omdöme, eftersom många toner tenderar att smälta samman och skapa nya klangspektrum.

Min enda invändning gäller Granbergs klarinettspel, vilket tenderar att bli lite platt och enformigt. Med detta sagt vill jag poängtera att det inte stör helhetsintrycket – dessutom har samma person skrivit den på det hela taget både vackra och intressanta musiken. Således är Would fall from the sky, would wither and die en starkt rekommenderad skiva – utan några reservationer!

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry