Poul Gernes

Poul Gernes
Untitled
Penultimate Press PP7

Av: Daniel Persson

Publicerad: tors, 2013-09-19 23:13

Poul Gernes är framför allt känd som konstnär och en av grundarna till "Den Eksperimenterende Kunstskole" i Danmark. Han spelade endast in drygt arton minuter musik, inspelningen skedde i Sverige 1969 och har tidigare endast släppts på kassett. Nu finns musiken för första gången tillgänglig på vinyl.

Musiken består av ett dronestycke framfört på orgel, kassettbandspelare och Pouls dotter som bidrar med lite prat. Allt ryms på en sida av en vinylskiva. Han sägs vara inspirerad av Terry Riley, Bach och Gregoriansk chant, samt John Cage och Henning Christiansen. Det är kanske inte det bästa jag har hört i genren men det är ändå något jag uppskattar. Skivan inleds med en vissling, orgel och Pouls dotter som pratar och så fortsätter det.

Jag brukar tänka att den biografiska tolkningen av ett verk inte är nödvändig för att jag ska tycka om det, alltså att kontexten runt ett verk inte spelar någon roll för huruvida jag ska uppskatta det eller inte. Och det stämmer nog i många fall men i fall som detta känns det som att det tillför något; en gammal konstnärs enda musikinspelning på en vinylskiva med ett mycket vackert skivomslag gör att jag nog uppskattar skivan mer än om jag inte hade vetat något om bakgrunden till den här musiken.

Läs mer om:

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry