Reinhold Friedl – Golden quinces, earthed

Reinhold Friedl
Golden quinces, earthed
Bocian Records bcRF

Av: Kristoffer Westin

Publicerad: ons, 2015-03-18 06:58

Den nya världens klangfilosofi stöpt i den gamla världens dramatik och musikalitet – Golden quinces, earthed av Reinhold Friedl begagnar sig av ett omtumlande känsloregister, dock i en obekant skrud, varför vi upplever en stark resonans framför ett plågsamt påbud. Med andra ord tvingar sig kompositionen aldrig på lyssnaren, men det finns fortfarande en antydan till riktning. Friedl hämtar sålunda stöd från både den musikaliska modernismens kategoriska konstruktionstänkande, liksom det experimentella avantgardets musiken-som-process, och kombinerar dessa föresatser med de teknologiska resurser som samtiden erbjuder.

Liksom det mesta av Reinhold Friedl har även denna komposition utförts på insidan av en pianoflygel. I detta fall tillhör innanmätet en så kallad Neo-Bechstein – ett väldigt egenartat exemplar i pianofamiljen, konstruerat i slutet av 1920-talet och utrustat med elektromagnetisk förstärkning. Denna särpräglade egenskap har komponisten förstås dragit nytta av, vilket tagit sig uttryck i en 8-kanalsversion, där orienteringen av ljuden i rummet får stor betydelse. För att genomföra kompositionen har Friedl fått hjälp av Sukandar Kartadinata, som ansvarat för spatialiseringsprocessen.

I medföljande booklet redogör textförfattaren (vars namn inte framgår) över styckets unika grepp på den spatiala aspekten. Författaren menar att idealpositionen för en fullgod upplevelse av de rumsliga egenskaperna vanligen är belägen i centrum i förhållande till högtalarnas position – men med den teknik som Friedl har utvecklat för Neo-Bechstein är lyssnarens placering i rummet godtycklig. Stycket har alltså utformats i syfte att vara tillägnat alla personer i rummet, oavsett deras position.

Textförfattarens emfas på det unika i detta förfarande, sätter Friedl återigen i rampljuset som en man med höga pretentioner. Tidigare har han gjort anspråk på tillkomsten av termen ”inside-piano”, och nu – med Golden quinces, earthed – tycks han önska sig en plats i historieböckerna för den första rättvisemärkta EAM-kompositionen. I och med att stycket presenteras på CD har vi emellertid bara två kanaler (dvs stereo) att tillgå, varför det spatiala fenomenet inte kan åstadkommas i fullskalig bemärkelse. Detta kanske ställer kompositionen för en större prövning när den avlyssnas på CD, eftersom en viktig aspekt saknas. Men lyckligtvis är Golden quinces, earthed en alldeles utomordentlig upplevelse, även utan det tekniska greppets finess.

Kompositionen består av fem sammanbundna sektioner, där vi rör oss mellan sobert skimrande klangmoln som dansar elegant mellan högtalarna, via täta, gestiskt forcerande vävar, till avgrundsmörka droner och nervkittlande buller, för att slutligen landa i en ljudbild liknande inledningen. Sålunda synes verket ta form av en cykel, där varje sektion utgör ett eget universum med sin specifika klangreservoar – men samtidigt kommunicerar varje avdelning med intilliggande genom att dess klangegenskaper successivt monteras upp i föregående del respektive ner i efterföljande.

Den organiska formen till trots existerar här även en våldsam dramatik, vilken är särskilt påtaglig i styckets andra och fjärde del. I det andra avsnittet rör sig ett klangkomplex successivt snabbare mellan högtalarna i takt med att ljudbilden i övrigt tätnar och tilltar i styrka, vilket bygger upp en överrumplande och extatisk känsla med renande konsekvenser. De översvallande känslorna upplevs emellertid ännu starkare i den fjärde sektionens blixtrande klangkaskader, som väcker en närmast chockartad förundran – likt mötet mellan ett metallskrov och en grov berghäll. En vink till den europeiska efterkrigsdissonansen.

Med Golden quinces, earthed övertygar Reinhold Friedl om att han är en poet av stora mått, som dessutom intar en unik plats i den samtida konsten och musiken.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry