Roscoe Mitchell Three Compositions

Roscoe Mitchell
Three Compositions
Rogue Art 0043 (Forsyte)

Av: Magnus Nygren

Publicerad: ons, 2013-01-16 16:09

Saxofonisten och kompositören Roscoe Mitchell är för alltid förknippad med Art Ensemble of Chicago. Men under den långa karriären har han hunnit med så mycket mer. Inte minst som kompositör där Three Compositions är den senaste på cd. Inspelningen är gjord på Sardinien i augusti 2009 och Bill Shoemaker poängterar i sin omslagstext att möjligheterna till förberedelser var mycket små – två repetitioner utan närvaro av Roscoe Mitchell och en med honom – för flöjtisten Nicole Mitchells utökade Black Earth Ensemble med sammanlagt elva musiker.

Det är naturligtvis svårt att ha en åsikt om hur det skulle ha låtit i den bästa av världar med god tid för repetitioner. Det råder dock ingen tvekan om att Black Earth Ensemble lyckas förvalta materialet väl. Blås möter stråkar och rytmsektion i välbalanserade och varierade verk. Från ganska expressiv improvisation som bottnar i jazz till romantiskt skimrande stråkar i inledande ”Quintet #1 for Eleven” (där kvintettversionen finns på Roscoe Mitchells Turn på samma bolag). De olika sektionerna flyter friktionsfritt in i varandra och skapar ett stycke skönt befriad från musikaliska fördomar. ”Cards for Orchestra” har en mer ryckigt improviserad framtoning – innan Mwanke Dosis själfulla sång tar över. Här finns ett dramatiskt drag som också återkommer i den svängande ”Quintet #9 for Eleven” (som även den finns i kvintettversion på Turn). Genomgående finns stort utrymme för improvisation inbyggd i kompositionerna, men det här är inte musik som lyfter fram de enskilda prestationerna. Istället är det helheten som är viktig.

Man blir oerhört sällan besviken på Roscoe Mitchell. Och det blir man inte heller denna gången. Det är dessutom intressant att se hur dottern Nicole Mitchell blir allt viktigare på den kreativa scenen i Chicago.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry