Sofia Jernberg/Lene Grenager Crochet

Sofia Jernberg/Lene Grenager
Crochet
Olof Bright 25

Av: Magnus Nygren

Publicerad: ons, 2010-06-23 17:53

Röst och cello tillhör inte de vanliga kombinationerna i improvisationsmusikens duoformat. Synd! Den svenska sångerskan Sofia Jernberg, från bland annat Paavo, och den norska cellisten Lene Grenager, från bland annat Spunk, visar att den fungerar alldeles ypperligt. Sedan 2007 har de arbetat i duo och på förra årets Perspektiv-festival Västerås framförde de en lysande konsert. I slutet av förra året kom sedan debuten, Crochet, som vi nu recenserar.

Vad som kanske är mest slående med denna duo är dess stora variation. Ta exempelvis den farligt vackra ”Made of Glass” där Lene Grenager skaver fram vassa toner medan Sofia Jernberg bygger sin ordlösa sång på längden, håller i de ljusa tonerna, låter dem klinga. Skillnaden är enorm jämfört med den smått nervösa ”Shiver” där de med ytterst små medel får tillvaron att skaka.

Tekniskt sätt är de mycket drivna båda två. Sofia Jernbergs röst spänner över stora ytor, hon sjunger, viskar, skriker, hackar, i ”Excess” skaver hon i kapp med Grenagers cello på ett spännande sätt. Men mer spännande än själva tekniken är hur hon använder den. Och här är hon fantastisk. Ordens frånvaro i hennes improvisationer är inte ett tecken på att hon inte har något att säga. Nya utsagor dyker hela tiden upp i det att hon följer funna trådar i spelet med Grenager. Och hon närmar sig dem, undersöker dem. För i de flesta låtar tycker jag mig höra hur duon begränsar sig till en viss teknik, känsla eller stämning. Exakt vad det är, är inte alltid lätt att sätta fingret på. Men de nio låtarna bildar separata helheter som skiljer sig från varandra. På detta sätt undkommer de risken att bli enahanda, vilket paradoxalt nog långt ifrån alla improvisatörer lyckas med.

Lene Grenager är likaledes en spännande cellist. Den upprepande minimalismen i ”The Other Melody” är lika inträngande som dramatiken i inledande ”Tempo 56” där distinkta och mycket intensiva toner omgärdas av tystnad.

Duoformatet bjuder på många möjligheter, bland annat vad gäller förhållningssättet mellan de båda musikerna. Spelar man med eller mot varandra, tillsammans eller vid sidan av varandra. I det mesta verkar Jernberg och Grenager spela med varandra, det finns en följsamhet, en gemensam stig genom låtarna. Låt vara att de då och då tar sidospår. Men i det stora hela befinner de sig ganska nära varandra. Det passar dem väldigt bra.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry