Strandberg / Sandell / Thorman It is night and I am lost

Strandberg / Sandell / Thorman
It is night and I am lost
Found You Recordings FYR-023-IS06

Av: Magnus Nygren

Publicerad: tis, 2013-06-11 12:59

Trion Emil Strandberg, trumpet, Sten Sandell, piano, och Patric Thorman, bas, är tillbaka med nytt improviserat album där de ånyo mjukar upp idiomen på ett givande sätt. Det pendlar mellan jazz och konstmusik – och ibland stannar det upp där mittemellan – lite beroende på vem som befinner sig i centrum. Framförallt Sten Sandell har ju ofta en dragning åt det konstmusikaliska hållet medan Emil Strandberg går åt jazzen. Thorman spelar bra och känsligt men är sällan den tongivande. Vad som kännetecknar denna trio är dess koncentrerade sound, där frånvaron av trummor är en väsentlig förutsättning. Koncentrationen gränsar ibland till en försiktighet – vilken dock vägs upp av ett resolut spel även när de tassar. Det blir således aldrig osäkert. Överlag är det en vacker skiva, Emil Strandberg spelar, framförallt i inledningen, mycket klart och tydligt. Han artikulerar fint och de korta klangerna tycks förvandlas till ord i en intressant berättelse med tillbakahållet temperament. Kontrasten är stor mot Sandells såväl ivriga som lite kantiga framtoning. Burdus blir han dock aldrig. Om än skivan består av enbart ett 33 minuter långt stycke delar inskjutna tystnader upp det. Mer som variationer på ett tema än väsenskilda förändringar dock. Albumet släpps den 17 juni.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry