Sven-Åke Johansson/Lars Greve/August Rosenbaum All Romantic

Sven-Åke Johansson/Lars Greve/August Rosenbaum
All Romantic
Hiatus 005

Av: Magnus Nygren

Publicerad: mån, 2013-01-21 23:18

Sven-Åke Johansson var snabb att döpa musiken på denna skiva till Balladen-Musik. Till en början får jag inte riktigt ihop beskrivningen men ju mer jag lyssnar desto mer anar jag motiven till epitetet. Men upp dyker också motsättningen. För det är trots allt en ganska mångbottnad musik som denna Berlin-danska trio med Sven-Åke Johansson på slagverk samt de unga danska musikerna Lars Greve, saxofon och klarinett, och August Rosenbaum, piano, skapar.

Musikens hemvist är den koncentrerade musik som alltmer spridit sig inom den improvisatoriska skolan. En lågmäld musik som inte sällan är omgärdad av tystnad, är ljud- snarare än tonbaserad och har utövare som gärna placerar sig i Berlin. Men på All Romantic sprider sig märkligt nog ett avskalat romantiskt drag. På sitt sätt en ganska skruvad tanke i sammanhanget, men inte desto mindre verklig. Framförallt träder det fram i Rosenbaums piano vars klanger i sin avskalade form är runda och inbjudande i sin karaktär. Ibland tycker jag mig till och med ana skelett av melodiska mönster i hans spel. En lugn stämning sprider sig – koncentrerad men öppen. Kanske en ballad! Men i så fall en konstmusikalisk sådan, den berättande visan som utvecklade sig under 1300-talet har All Romantic inte så mycket gemensamt med. Någon berättelse hör jag inte i denna trios musik överhuvudtaget, snarare handlar det om stillestånd. Musik som är under lång tid!

Det tyska begreppet Verfremdung, eller främmandegörande på svenska, är ett vanligt ord i dessa sammanhang. Men faktiskt handlar det inte alls om det på All Romantic. De skalar av snarare än ställer sig utanför. Både musikaliskt och instrumentellt. Visst skapar Johansson utdragna texturer genom att dra fram friktionen mellan material och visst väser Lars Greve svagt i munstycken. Men framförallt är klangerna precis vad de utger sig för att vara. Ingenting annat. Och märkligt nog är just detta en tungt vägande orsak till att All Romantic är så väsentlig.

Skivan består av sju låtar, mellan 1.06 och 8.59 minuter långa. Inspelningen är gjord i Berlin den 21 april 2012 och är komponerad i stunden av alla tre deltagande musiker.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry