Två aspekter på elektroakustiska ljudmiljöer

Heitor Alvelos
Faith
Touch TO:97
Jarl
Case 1959 – Dyatlov
Reverse Alignment RA-12

Av: Kristoffer Westin

Publicerad: tors, 2015-10-01 20:10

Cykliska element som droner och repetetiva klanger är ett vanligt inslag i den samtida elektroniska och experimentella musiken. Portugisen Heitor Alvelos och svensken Erik Jarl utgör inga undantag på den punkten; däremot har de båda lyckats åstadkomma verk som intresserar mer än många andra, liknande artister. Deras skulpterande i klanger bär på en – i mitt tycke – stark förmåga till att inspirera vår fantasiförmåga.

Jarl har närmare ett tjugotal utgåvor på olika etiketter bakom sig (merparten på litauiska Autarkeia), medan Faith är det första albumet Heitor Alvelos ger ut i eget namn – dock har portugisen skymtat under olika pseudonymer på skivinspelningar och dessutom verkat som visuell konstnär till flera utgåvor på Touch.

Faith utgörs av elva delar, vilka bildar en självbiografisk ljudresa som spänner över fyra decennier. Verket består i konkreta ljudupptagningar, varibland merparten också har manipulerats elektroniskt genom filter och dylikt. Vi börjar i kabinen på ett flygplan, varunder motorbullret dominerar landskapet. Större delen av efterföljande stycken består även i ett liknande muller, medan en viss förändring av klangfärgen ändå noteras. Fältupptagningar av cikador, naturljud liksom röster förekommer visserligen i somliga delar, där mullret dessutom saknas.

Det avgrundsmörka mullret intresserar ändå mest, dels genom Alvelos skarpa formgivning av de små skeenden som uppenbarar sig här, men också genom att vi relaterar dem inbördes och kanske särskilt till upplevelsen i kabinen under första spåret. Undantaget första delen är vi obekanta med vad orsaken till bullret är – vi kan endast ana. Måhända det är ljudet av en motor på ett annat fordon, ett fläktsystem eller något annat? Rummet och tiden förblir en gåta som endast Alvelos vet svaret på och stimulerar sålunda vår fantasi under resan genom de dova landskapen.

Tid och rum får däremot en helt annan betydelse i Jarls Case 1959 – Dyatlov, som har inspirerats av en händelse i Djatlovpasset (Uralbergen) 1959, där nio skidåkare förolyckades under mystiska omständigheter – orsaken till att de dog har nämligen ännu inte klargjorts.

I sin klangliga gestaltning av den mytomspunna händelsen i Djatlovpasset har Jarl låtit karga och mörka elektroniska klanger vältra fram i en väldig rymd, vilket svarar väl mot både den kyliga öppna miljön kring bergspasset, liksom det gåtfulla och hemska som associeras med platsen. Verkets tre delar upptas av två CD-skivor, där den första skivan innehåller två delar omfattande 20 minuter vardera. I makligt tempo färdas vi genom dessa, varpå den tredje delen följer på andra skivan – här hamnar emellertid vår kropp i en annan rytm, eftersom mer veritabla förändringar under styckets speltid tycks ske betydligt långsammare än i föregående delar.

Del tre är onekligen kärv och besvärlig i sin närmast stillastående form, men samtidig förstärker detta tillvägagångssätt upplevelsen av något ofattbart. Det vilar något obehagligare över denna långa sekvens – betänk att du över de första delarna lyssnat med skräckblandad förtjusning, men att det nu bara återstår obehag.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry