Valerio Tricoli_Thomas Ankersmit_Forma II

Thomas Ankersmit / Valerio Tricoli
Forma II
Pan Records PAN 16

Av: Johan Redin

Publicerad: fre, 2011-12-02 18:10

[form] På sin förra skivan Live in Utrecht bearbetade den nederländske altsaxofonisten Ankersmit material av den italienske elektroakustiske tonsättaren Valerio Tricoli. Nu materialiserar sig samarbetet första gången på en gemensam skiva, utgiven av det smakfulla Berlinbolaget Pan Records. Ljudet är stundtals stort, mäktigt, med material från inspelningar i övergivna radarstationer i Teufelsberg, analoga syntar, tapeloopar, processade och överlagrade saxofonljud. Forma II visar på ett exceptionellt formtänkande, där de fyra första styckena återger en illusorisk topologi eller virtuell rumslighet. Tricolis och Ankersmits förmåga att ge ljuden uträckning och djup, ömsom blandad med klaustrofobisk täthet, är imponerade, ett akustiskt spatialt tänkande som ger det overkliga en egen verklighet. Sista spåret, den drygt femton minuter långa ”Takht-e Tâvus”, avviker radikalt från de övriga spåren. Genom massiva överlagringar av saxofonljud skapas en överväldigande drone. Alla associationer till blåsinstrument är borta, det låter helt syntetiskt, men ibland märkligt nog också som dronemaskinen framför alla: vevliran. Sist jag skrev om Ankersmit slängde jag in franska Urban Sax som referens, men här framstår det än tydligare. När det handlar om att använda gränslandet mellan det akustiska och det elektroniska som forskningsfält är Ankersmit helt klart en av de mest intressanta i Europa just nu, och det är tydligt att han, vid sidan av vännen Niblock, gjort ett gott val i att utöka forskarteamet med Berlinbon Tricoli.

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry