Soundofmusic

Soundofmusic är Sveriges enda nättidning för experimentell musik. I Soundofmusic skriver vi om jazz, pop, rock, electronica, noise, frijazz, nutida, folkrock, avant-pop, minimalism och allt som finns däremellan. Vi gillar musik som berör, bjuder på motstånd, gör oss lyckliga, ger tankar, utvecklar. Vi gillar musik som vågar att ifrågasätta de kommersiella mönstren i samhället. Ibland skriver vi om sådant som helt enkelt tilltalar oss så mycket att vi måste berätta om det.

Tonvikten ligger vid recensioner, men vi skriver även artiklar, essäer, krönikor, porträtt av musiker och skivbolag och ger tips om konserter och festivaler.

Sajten uppdateras med jämna mellanrum. Anmäl dig till vår mailinglista, maillista@soundofmusic.nu så får du ett mail när vi uppdaterar. Vi skickar naturligtvis inte vidare din mailadress till någon annan.

Vill du fråga eller berätta något för oss, maila till red@soundofmusic.nu

Vill du skicka skivor för eventuell recension, skicka till:

Soundofmusic
c/o Nygren
Aklejavägen 25
125 55 Älvsjö

Soundofmusic: Webzine For Experimental Music

Soundofmusic is Swedens only webzine for experimental music. Read – in swedish only, sorry – about jazz, pop, rock, electronica, noise, free jazz, contemporary music, avant-pop, minimalism and every interesting subgenre inbetween.

We write about the music that grabs us. Music in opposition. Music that makes us happy, thoughtful or expands our listening. We enjoy music that confronts commercial values. Sometimes we write about music because, and for no other reason, we love it and need to tell you about it.

Soundofmusic is focused on reviews. But we also writes essays, chronicles, portraits on musicians and labels. We also inform our readers on concerts and festivals.

We update frequently, usually twice a month (sometimes every week). Get notifications when we update by joining our mailing list. Write to maillista@soundofmusic.nu. Of course, we will not spread you mailadress to anyone else.

Soundofmusic is a non-profit magazine. If you like it, please feel free to donate via Paypal.

Do you want to tell us something? Write to red@soundofmusic.nu.

Do you want to send us records for reviews? The address is:

Soundofmusic
c/o Nygren
Aklejavägen 25
125 55 Älvsjö
SWEDEN

Youtube: Georges gitarr

Spellista: Don Cherrys 70-tal

Cherry

Youtube: TD live in Coventry