Soundofmusic - Fred Lonberg Holm http://www.soundofmusic.nu/taxonomy/term/1721/0 sv Seval: I Know You http://www.soundofmusic.nu/recension/seval-i-know-you <div class="field field-type-text field-field-rec-author"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Thomas Millroth </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rec-ingress"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Varm kammarjazz. Sofia Jernberg visar att hon också är en innerlig sångerska inom denna genre. Tillsammans med David Stackenäs, Fred Lonberg Holm, Patric Thorman och Emil Strandberg blir resultatet fullt av möjligheter.</p> </div> </div> </div> <p><strong>Nog blir jag litet förvånad</strong>, då jag lägger på Sevals skiva. Fred Lonberg Holms namn framkallar förväntningar på hur cellospelet kommer att låta. Samma med David Stackenäs gitarr. För att inte tala om Sofia Jernberg. Där jag trott att en viss lösaktighet mot form och klang skulle ha ägt rum, får jag i stället höra en omslutande, innerlig kammarjazz. Kvintetten sluts och fulländas av Patric Thormans bas och Emil Strandbergs trumpet.</p><div class="field field-type-link field-field-rec-links"> <div class="field-label">Länkar (OBS! Glöm inte http://):&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.482music.com" target="_blank">482 Music</a> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.soundofmusic.nu/recension/seval-i-know-you" target="_blank">läs mer</a></p> 482 Records David Stackenäs Emil Strandberg Fred Lonberg Holm Patric Thorman Seval Sofia Jernberg Thu, 14 Apr 2011 07:47:51 +0000 Thomas 3326 at http://www.soundofmusic.nu